มือจับประตูกระจกชุบทอง

ความยาวในการชุบได้ไม่เกิน 1 เมตร

ระยะเวลาในการผลิตประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันหยุด)

Visitors: 32,451